De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel wij ons best doen om de informatie actueel en correct te houden, kunnen wij geen garantie geven dat de informatie op deze website volledig, nauwkeurig, betrouwbaar, geschikt of up-to-date is. Het gebruik van de informatie op deze website is op eigen risico.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolgschade, speciale schade of enige andere schade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website of de informatie die op deze website wordt verstrekt, zelfs als wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.